• Người Sắt Người Sắt

  Iron Man

  18 Tập
      2014
 • Đảo Hải Tặc Đảo Hải Tặc

  One Piece

  674/? Tập
      1999
 • The 100: Phần 2 The 100: Phần 2

  The 100: Season 2

  7/? Tập
      2014
 • Trò Chơi Quái Ác Trò Chơi Quái Ác

  eXistenZ

  97 Phút
      1999
 • Người Hùng Tia Chớp Người Hùng Tia Chớp

  The Flash

  9/? Tập
      2014
 • Giải Mã Mê Cung Giải Mã Mê Cung

  The Maze Runner

  113 Phút
      2014
 • Định Mệnh Định Mệnh

  Predestination

  97 Phút
      2014
 • Âm Giới Âm Giới

  Underworld

  121 Phút
        2003
 • Thế Giới Phồn Thịnh Thế Giới Phồn Thịnh

  Thrive

  132 Phút
      2014
 • Thiên Đường Sao Hỏa Thiên Đường Sao Hỏa

  Mar Heaven

  58/102 Tập
      2005
 • Người Truyền Ký Ức Người Truyền Ký Ức

  The Giver

  97 Phút
      2014
 • Dị Biến Dị Biến

  The Anomaly

  97 Phút
      2014
 • Câu Đố Xác Ướp Câu Đố Xác Ướp

  The Extraordinary Adventure of Adele Blanc-Sec

  107 Phút
      2010
 • Trở Về Quá Khứ Trở Về Quá Khứ

  11 A.M aka 11:00 AM

  99 Phút
      2014
 • Vệ Binh Dải Ngân Hà Vệ Binh Dải Ngân Hà

  Guardians Of The Galaxy

  121 Phút
      2014
 • Cuộc Xâm Lăng Của Người Nhân Bản Cuộc Xâm Lăng Của Người Nhân Bản

  Invasion Of The Body Snatchers

  80 Phút
      1956
 • Gatchaman Crowds Gatchaman Crowds

  Gatchaman Crowds

  12 Tập + Tập đặc biệt
      2013
 • Hồi Sinh: Phần 2 Hồi Sinh: Phần 2

  Resurrection: Season 2

  7/? Tập
      2014
 • Bộ Não Siêu Việt Bộ Não Siêu Việt

  Lucy

  89 Phút
      2014
 • Dịch Bệnh Dịch Bệnh

  Chrysalis

  100 Phút
      2014