• Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ: Phần 2 Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ: Phần 2

  Magic Mobile Phone: Season 2

  42 Tập
      2014
 • Trò Chơi Sinh Tử Trò Chơi Sinh Tử

  Real Playing Game

  103 Phút
        2013
 • Người Truyền Ký Ức Người Truyền Ký Ức

  The Giver

  97 Phút
      2014
 • DRAMAtical Murder DRAMAtical Murder

  DRAMAtical Murder

  11/? Tập
      2014
 • Đảo Hải Tặc Đảo Hải Tặc

  One Piece

  661? Tập
      1999
 • Cuộc Chiến Luân Hồi Cuộc Chiến Luân Hồi

  Edge Of Tomorrow

  113 Phút
      2014
 • Brazil Brazil

  Brazil

  132 Phút
      1985
 • Bạch Tuộc Khổng Lồ Bạch Tuộc Khổng Lồ

  Bermuda Tentacles

  89 Phút
      2014
 • Bầu Trời Sụp Đổ: Phần 4 Bầu Trời Sụp Đổ: Phần 4

  Falling Skies: Season 4

  12/? Tập
      2014
 • Truy Tìm Ký Ức Truy Tìm Ký Ức

  Total Recall

  113 Phút
        1990
 • Quái Vật Godzilla Quái Vật Godzilla

  Godzilla

  123 Phút
      2014
 • Bộ Não Siêu Việt Bộ Não Siêu Việt

  Lucy

  89 Phút
        2014
 • Kẻ Đọc Kẻ Đọc

  Scanners

  103 Phút
      1981
 • Sự Nổi Dậy Của Loài Khỉ Sự Nổi Dậy Của Loài Khỉ

  Rise Of the Planet Of The Apes

  105 Phút
      2011
 • Vệ Binh Dải Ngân Hà Vệ Binh Dải Ngân Hà

  Guardians Of The Galaxy

  121 Phút
        2014
 • Trí Tuệ Nhân Tạo Trí Tuệ Nhân Tạo

  Intelligence

  13 Tập
      2014
 • Tín Hiệu Kích Động Tín Hiệu Kích Động

  The Signal

  97 Phút
      2014
 • Dị Biệt Dị Biệt

  Divergent

  139 Phút
      2014
 • Đại Uý Mỹ: Chiến Binh Mùa Đông Đại Uý Mỹ: Chiến Binh Mùa Đông

  Captain America: The Winter Soldier

  136 Phút
      2014
 • Cuộc Cách Mạng: Phần 2 Cuộc Cách Mạng: Phần 2

  Revolution: Season 2

  22/?Tập
      2012