• Cổ Kiếm Kỳ Đàm Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  15/? Tập
      2014
 • Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú

  Naruto Shippuuden

  369/? Tập
      2012
 • Giang Hồ Chinh Chiến Giang Hồ Chinh Chiến

  An Inaccurate Memoir aka Eastern Bandits

  105 Phút
      2012
 • Chiến Quốc: Phần 2 Chiến Quốc: Phần 2

  Kingdom: Season 2

  18/39 Tập
      2014
 • Mãnh Hổ Tô Khất Nhi Mãnh Hổ Tô Khất Nhi

  True Legend

  116 phút
      2010
 • 24 Giờ Sinh Tử: Phần 9 24 Giờ Sinh Tử: Phần 9

  24 Live Another Day: Season 9

  9/12 Tập
      2014
 • Trạng Nguyên Tô Khất Nhi Trạng Nguyên Tô Khất Nhi

  King Of Beggars

  96 Phút
      1992
 • Đột Kích 2: Kẻ Sát Nhân Đột Kích 2: Kẻ Sát Nhân

  The Raid 2: Berandal

  150 Phút
      2014
 • Cuộc Chiến Sinh Tử Cuộc Chiến Sinh Tử

  General's Goblet

  86 Phút
      2014
 • Vô Ảnh Kiếm Vô Ảnh Kiếm

  Shadowless Sword

  115 Phút
      2005
 • Chiến Binh Đường Phố Chiến Binh Đường Phố

  Street Fighter: Assassin's Fist

  140 Phút
      2014
 • Cuộc Đấu Đỉnh Cao Cuộc Đấu Đỉnh Cao

  High Kickers

  93 Phút
      2013
 • Lửa Phật Lửa Phật

  Once Upon A Time In Vietnam

  104 Phút
    2013
 • Kiếm Sĩ Musashi Kiếm Sĩ Musashi

  Miyamoto Musashi

  2 Tập
      2014
 • Võ Đài Ngầm Võ Đài Ngầm

  American Brawler aka Barrio Brawler

  91 Phút
      2013
 • Tân Bao Thanh Thiên - Khai Phong Kì Án Tân Bao Thanh Thiên - Khai Phong Kì Án

  Arbiter of Kaifeng Mystery

  40 Tập
      2012
 • Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư

  Once Upon A Time In China And America

  102 Phút
      1997
 • Săn Tiền Thưởng Săn Tiền Thưởng

  The Huntresses

  107 Phút
      2014
 • Võ Sĩ Quyền Anh Võ Sĩ Quyền Anh

  Hajime no Ippo: The Fighting

  62/75 Tập
      2009
 • Quá Hiệp Nhất Chi Mai Quá Hiệp Nhất Chi Mai

  Strange Hero Yi Zhi Mei

  30 Tập
      2010