• Thiếu Lâm Tàng Kinh Các Thiếu Lâm Tàng Kinh Các

  Thiếu Lâm Tàng Kinh Các

  34/ 45 Tập
      2014
 • Đại Hàn Đào Hoa Khai Đại Hàn Đào Hoa Khai

  Snow Blossom

  93 Phút
      2014
 • Chiến Quốc: Phần 2 Chiến Quốc: Phần 2

  Kingdom: Season 2

  32/39 Tập
      2014
 • Sát Thủ Đại Nội Sát Thủ Đại Nội

  The Bounty Hunter

  30 Tập
      2012
 • Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú

  Naruto Shippuuden

  391/? Tập
      2012
 • Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao Kỳ Duyên Trong Gió - Đại Mạc Dao

  Sound Of The Desert

  36 Tập
      2014
 • Võ Sĩ Quyền Anh Võ Sĩ Quyền Anh

  Hajime no Ippo: The Fighting

  75 Tập
      2009
 • Kế Hoạch Bí Ẩn Kế Hoạch Bí Ẩn

  Kung Fu Jungle

  88 Phút
        2014
 • Đặc Cảnh Đồ Long 2 Đặc Cảnh Đồ Long 2

  Tiger Cage 2

  95 Phút
      1990
 • Bình Tung Hiệp Ảnh Bình Tung Hiệp Ảnh

  Heroic Legend

  37 Tập
      2010
 • Ba Chàng Lính Ngự Lâm Ba Chàng Lính Ngự Lâm

  The Three Musketeers

  12 Tập
      2014
 • Đấu Võ Sinh Tử Đấu Võ Sinh Tử

  Die Fighting

  110 Phút
      2014
 • Phương Thế Ngọc: Phần 1 Phương Thế Ngọc: Phần 1

  The Legend Part 1

  106 Phút
      1993
 • Thái Cực Tuý Quyền Thái Cực Tuý Quyền

  Drunken Tai Chi

  91 Phút
      1984
 • Vệ Tử Phu Vệ Tử Phu

  The Virtuous Queen of Han 2014

  41 Tập
      2014
 • Cổ Kiếm Kỳ Đàm Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  Cổ Kiếm Kỳ Đàm

  52 Tập
      2014
 • Vương Triều Đại Tần Vương Triều Đại Tần

  Vương Triều Đại Tần

  43 Tập
      2010
 • Huyền Thoại Lý Tiểu Long Huyền Thoại Lý Tiểu Long

  Bruce Lee, The Legend

  88 Phút
      1984
 • Thiết Quyền 2: Kazuya Trả Thù Thiết Quyền 2: Kazuya Trả Thù

  Tekken: Kazuya's Revenge

  90 Phút
      2014
 • Bạch Phát Ma Nữ Bạch Phát Ma Nữ

  The White Haired Witch of Lunar Kingdom

  99 Phút
      2014