• Tiết Khí Sư Cuối Cùng: Phần 2 Tiết Khí Sư Cuối Cùng: Phần 2

  Avatar: the Last Airbender Book 2

  20 Tập
      2006
 • Thanh Xà Bạch Xà Thanh Xà Bạch Xà

  The Sorcerer & the White Snake

  100 phút
      2011
 • Tiểu Bảo Và Khang Hy Tiểu Bảo Và Khang Hy

  The Duke Of Mount Deer

  40 Tập
      2000
 • Phong Hỏa Giai Nhân Phong Hỏa Giai Nhân

  A Moment of Romance III

  95 Phút
      1996
 • Nữ Vương Học Đường: Phần 2 Nữ Vương Học Đường: Phần 2

  Majisuka Gakuen: Season 2

  12 Tập
      2011
 • Quyền Vương Quyền Vương

  Gloves Come Off

  25 Tập
      2012
 • Long Hổ Môn Long Hổ Môn

  Dragon Tiger Gate

  90 phút
      2006
 • Nữ Vệ Sĩ Nữ Vệ Sĩ

  Nữ Vệ Sĩ

  40 tập
    2011
 • Tân Ô Long Viện Tân Ô Long Viện

  Shaolin Popey

  93 phút
      1994
 • Đại Binh Tiểu Tướng Đại Binh Tiểu Tướng

  Little Big Soldier

  96 phút
      2009
 • Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài

  The Saint Of Gambler 2

  98
      1995
 • Kỳ Tài Trương Tam Phong Kỳ Tài Trương Tam Phong

  Taiji Prodigy

  40 Tập
      2001
 • Bố Y Thần Tướng Bố Y Thần Tướng

  Face To Fate

  30 Tập
      2006
 • Phong Thần Diễn Nghĩa Phong Thần Diễn Nghĩa

  The Legend And The Hero

  38 Tập
      2006
 • Phong Ấn Samurai Phong Ấn Samurai

  Samurai High School

  9 Tập
      2009
 • Nữ Vương Học Đường: Phần 1 Nữ Vương Học Đường: Phần 1

  Majisuka Gakuen: Season 1

  12 Tập
      2010
 • Mãng Xà Nổi Dậy Mãng Xà Nổi Dậy

  G.I. Joe: Rise of Cobra

  118 phút
      2009
 • Truyền Tích Thần Kỳ Truyền Tích Thần Kỳ

  Legend Of The Demigods

  22 Tập
      2008
 • Hạ Màn Hạ Màn

  The Showdown

  106 phút
      2011
 • Rồng Trung Hoa Rồng Trung Hoa

  China Dragon

  88 Phút
      1995