• Túy Hầu Túy Hầu

  Drunken Monkey

  97 phút
      2002
 • Ma Quỷ Phục Sinh Ma Quỷ Phục Sinh

  The Resurrection of Devil 666

  100 Phút
      1996
 • Ngũ Phúc Tinh Ngũ Phúc Tinh

  Winner And Sinner

  108 Phút
      1983
 • Thập Huynh Đệ Thập Huynh Đệ

  Ten Brothers

  100 phút
      1995
 • Ngũ Phúc Tinh Gặp ma Ngũ Phúc Tinh Gặp ma

  Ghost Punting

  94 Phút
      1992
 • Rồng Thiếu Lâm Rồng Thiếu Lâm

  Dragon From Shaolin

  90 Phút
      1996
 • Xiêu Bom Tấn Xiêu Bom Tấn

  Big Movie

  93 phút
      2006
 • Huyết Chiến Chỉ Cấm Thành Huyết Chiến Chỉ Cấm Thành

  The Duel

  101 Phút
      2000
 • Máu Đổ Hội Tam Hoàng Máu Đổ Hội Tam Hoàng

  King of Triads

  91 phút
      2010
 • Hồng Hy Quan Hồng Hy Quan

  The New Legend of Shaolin

  95 Phút
      1994
 • Phong Vân: Phần 2 Phong Vân: Phần 2

  The Storm Warrior

  105 phút
      2009
 • Kiếm Khách Quái Dị Kiếm Khách Quái Dị

  Sword of the Stranger

  130 phút
      2007
 • Nhu Đạo Long Hổ Bang Nhu Đạo Long Hổ Bang

  Throwdown

  95 phút
      2004
 • Tiếu Vịnh Xuân Tiếu Vịnh Xuân

  I Love Wingchun

  90 phút
      2011
 • Bá Vương Tạ Giáp Bá Vương Tạ Giáp

  Bury Me High

  102 Phút
      1991
 • Rút Tay Khỏi Chàm Rút Tay Khỏi Chàm

  Once a Gangster

  95 phút
      2010
 • Phương Thế Ngọc: Phần 2 Phương Thế Ngọc: Phần 2

  The Legend Part 2

  95 Phút
      1993
 • Bao Đại Nhân Bao Đại Nhân

  Justice Pao

  32 Tập
      1995
 • Bao Thanh Thiên - Ngựa Bạch Long Bao Thanh Thiên - Ngựa Bạch Long

  Justice Pao - The "White Dragon" Horse

  12 Tập
      2007
 • Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào

  Justice Pao - Beating the Dragon Robe

  12 Tập
      2008