• Phong Ấn Samurai Phong Ấn Samurai

  Samurai High School

  9 Tập
      2009
 • Nữ Vương Học Đường: Phần 1 Nữ Vương Học Đường: Phần 1

  Majisuka Gakuen: Season 1

  12 Tập
      2010
 • Mãng Xà Nổi Dậy Mãng Xà Nổi Dậy

  G.I. Joe: Rise of Cobra

  118 phút
      2009
 • Danny Chó Hoang Danny Chó Hoang

  Danny the Dog

  103 phút
        2005
 • Truyền Tích Thần Kỳ Truyền Tích Thần Kỳ

  Legend Of The Demigods

  22 Tập
      2008
 • Hạ Màn Hạ Màn

  The Showdown

  106 phút
      2011
 • Rồng Trung Hoa Rồng Trung Hoa

  China Dragon

  88 Phút
      2013
 • Hoàng Tử Bánh Trứng Hoàng Tử Bánh Trứng

  The Lucky Guy

  100 Phút
      1998
 • Tân Tinh Võ Môn Tân Tinh Võ Môn

  Fist of Fury

  96 Phút
      1991
 • Tân Lộc Đỉnh Ký Tân Lộc Đỉnh Ký

  Royal Tramp

  50 Tập
      2008
 • Túy Quyền Vô Địch Túy Quyền Vô Địch

  Drunken Kungfu

  24 Tập
      2004
 • Thực Thần Thực Thần

  The God Of Cookery

  95 phút
      1996
 • Túy Hầu Túy Hầu

  Drunken Monkey

  97 phút
      2002
 • Anh Hùng Thiện Xạ Anh Hùng Thiện Xạ

  Cold Steel

  112 phút
        2011
 • Ma Quỷ Phục Sinh Ma Quỷ Phục Sinh

  The Resurrection of Devil 666

  100 Phút
      1996
 • Ngũ Phúc Tinh Ngũ Phúc Tinh

  Winner And Sinner

  108 Phút
      1983
 • Thập Huynh Đệ Thập Huynh Đệ

  Ten Brothers

  100 phút
      1995
 • Ngũ Phúc Tinh Gặp ma Ngũ Phúc Tinh Gặp ma

  Ghost Punting

  94 Phút
      1992
 • Rồng Thiếu Lâm Rồng Thiếu Lâm

  Dragon From Shaolin

  90 Phút
      1996
 • Xiêu Bom Tấn Xiêu Bom Tấn

  Big Movie

  93 phút
      2006