• Diệt Ma Thiên Sứ Diệt Ma Thiên Sứ

  Night Journey

  22 Tập
      1996
 • Phúc Vũ Phiên Vân Phúc Vũ Phiên Vân

  Lethal Weapon Of Love And Passion

  40 Tập
      2006
 • Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh

  Angels of Mission

  20 Tập
      2008
 • Ma Đao Hiệp Tình Ma Đao Hiệp Tình

  All About Tin

  24 Tập
      1993
 • Kim Xà Kiếm Kim Xà Kiếm

  Golden Snake Sword

  20 Tập
      1992
 • Tiêu Thập Nhất Lang Tiêu Thập Nhất Lang

  Treasure Raiders

  20 Tập
      2001
 • Độc Cô Cầu Bại Độc Cô Cầu Bại

  Kim Mo Tuk Ku Kau Pai

  21 Tập
      1990
 • Nam Đế Bắc Cái Nam Đế Bắc Cái

  The Condor Heroes Return

  20 Tập
      1994
 • Miêu Thúy Hoa Miêu Thúy Hoa

  Lady Flower Fist

  15 Tập
      1997
 • Mẹ Chồng Khó Tính Mẹ Chồng Khó Tính

  War Of In-laws

  20 Tập
      2005
 • Khí Phách Hoàng Phi Hồng Khí Phách Hoàng Phi Hồng

  Wong Fei Hung - Master of Kung Fu

  25 Tập
      2005
 • Nhu Đạo Tiểu Tử Nhu Đạo Tiểu Tử

  Aiming High

  13 Tập
      1998
 • Vua Thời Nay Vua Thời Nay

  The King of Yesterday and Tomorrow

  22 Tập
      2003
 • Lưỡng Diện Nhân Lưỡng Diện Nhân

  Unnatural Born Killer

  7 Tập
      1997
 • Tinh Võ Trần Chân Tinh Võ Trần Chân

  Jingwu Chen Zhen

  30 Tập
      2008
 • Anh Hùng Xạ Điêu Anh Hùng Xạ Điêu

  Legend Of Condor Heroes

  59 Tập
      1983
 • Càn Long Đại Đế Càn Long Đại Đế

  War And Remembrance

  20 Tập
      1997
 • Thần Điêu Đại Hiệp Thần Điêu Đại Hiệp

  Return Of The Condor Heroes

  32 Tập
      1995
 • Kỳ Phùng Địch Thủ Kỳ Phùng Địch Thủ

  Chess Warrior

  20 Tập
      1999
 • Liêu Trai Lục Ký Liêu Trai Lục Ký

  Six Strange Tales Of Liaozhai

  36 Tập
      2007