• Bao Thanh Thiên - Ngựa Bạch Long Bao Thanh Thiên - Ngựa Bạch Long

  Justice Pao - The "White Dragon" Horse

  12 Tập
      2007
 • Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào Bao Thanh Thiên - Đả Long Bào

  Justice Pao - Beating the Dragon Robe

  12 Tập
      2008
 • Lâm Xung Lâm Xung

  The Unyielding Master Lim

  20 Tập
      1986
 • Muối Mặn Thâm Thù Muối Mặn Thâm Thù

  Sweetness In The Salt

  20 Tập
      2009
 • Cái Thế Hào Hiệp Cái Thế Hào Hiệp

  The Final Combat

  30 Tập
      1997
 • Song Hùng Kỳ Hiệp Song Hùng Kỳ Hiệp

  Two Most Honorable Knights

  20 Tập
      1987
 • Thanh Kiếm Đồ Long Thanh Kiếm Đồ Long

  Heavenly Sword and Dragon Sabre

  42 Tập
      2000
 • Tề Thiên Đại Thánh Tề Thiên Đại Thánh

  The Monkey King

  35 Tập
      2002
 • Lò Võ Thiếu Lâm Lò Võ Thiếu Lâm

  Heroes From Shaolin

  20 Tập
      1993
 • Cửu Âm Chân Kinh Cửu Âm Chân Kinh

  The Mystery Of The Condor Heroes

  20 Tập
      1993
 • Diệt Ma Thiên Sứ Diệt Ma Thiên Sứ

  Night Journey

  22 Tập
      1996
 • Phúc Vũ Phiên Vân Phúc Vũ Phiên Vân

  Lethal Weapon Of Love And Passion

  40 Tập
      2006
 • Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh

  Angels of Mission

  20 Tập
      2008
 • Ma Đao Hiệp Tình Ma Đao Hiệp Tình

  All About Tin

  24 Tập
      1993
 • Kim Xà Kiếm Kim Xà Kiếm

  Golden Snake Sword

  20 Tập
      1992
 • Tiêu Thập Nhất Lang Tiêu Thập Nhất Lang

  Treasure Raiders

  20 Tập
      2001
 • Độc Cô Cầu Bại Độc Cô Cầu Bại

  Kim Mo Tuk Ku Kau Pai

  21 Tập
      1990
 • Nam Đế Bắc Cái Nam Đế Bắc Cái

  The Condor Heroes Return

  20 Tập
      1994
 • Miêu Thúy Hoa Miêu Thúy Hoa

  Lady Flower Fist

  15 Tập
      1997
 • Mẹ Chồng Khó Tính Mẹ Chồng Khó Tính

  War Of In-laws

  20 Tập
      2005