SỐ TẬP

Cái Thế Hào Hiệp The Final Combat

Đoạn Phi con của trưởng môn phái Cùng Thương nhưng Đoạn Phi lại ko mê học võ, tối ngày chỉ ham chơi cờ bạc phá phách, nhiều mưu mẹo, ko thích chém giết chỉ thích làm ăn kinh doanh và rất sợ chết ...

Bình luận (29)