SỐ TẬP

Công Chúa Giá Đáo Can't Buy Me Love

Không muốn làm dâu hoàng tộc Thổ Phiên, công chúa Chiêu Dương vội vã tìm kiếm đương kim phò mã cho mình. Bà chủ tiệm vàng Đinh Lai Hỉ đã đưa hai con trai của mình là Kim Đa Lộc và Kim Đa Thọ tiến cử với công chúa...

Bình luận (31)