SỐ TẬP

Chúa Tể Thời Gian Doctor Who

Một người đàn ông bí ẩn có tự xưng là Doctor xuất hiện và giải cứu Rose Tyler khỏi hiểm họa đến từ người ngoài hành tinh. Nhận ra khả năng du hành xuyên thời gian và lý tưởng bảo vệ nhân loại của Doctor, Rose quyết định tham gia vào hành trình với Chúa Tể Thời Gian

Bình luận (13)