Sorry, this video is not available in your country.

Cô Bé Lọ Lem Phần 3 - Cinderella III: A Twist In Time

hollywood_girl

hollywood_girl - Đăng ngày: 06-06-2013

Mục:
Khi mẹ kế độc ác của Cinderella chiếm đoạt được cây đũa phép từ bà tiên đỡ đầu và cho quay ngược vòng quay thời gian, Cinderella phải cố gắng tìm được hoàng tử và phá vỡ lời nguyền mới mà bà mẹ kế đã ếm lên chàng.
Xem chi tiết