SỐ TẬP

Cô Giáo Gangster: Phần 2 Gokusen: Season 2

Nửa năm đã trôi qua và trường Shirokin bị đóng cửa. Yamaguchi Kumiko chuyển sang làm một công việc không phù hợp với mình : giáo viên mầm non. Với một số lầm lẫn của số phận, cô trở thành giáo viên của học viện Kurogin.

Bình luận (10)