Sorry, this video is not available in your country.

Cô Giáo Gangster: Phần 2 - Gokusen: Season 2

Phimbonhat

Phimbonhat - Đăng ngày: 07-06-2012

Mục:
Nửa năm đã trôi qua và trường Shirokin bị đóng cửa. Yamaguchi Kumiko chuyển sang làm một công việc không phù hợp với mình : giáo viên mầm non. Với một số lầm lẫn của số phận, cô trở thành giáo viên của học viện Kurogin.
Xem chi tiết

Bình luận (51)


Xem thêm bình luận