Sorry, this video is not available in your country.

Cô Giáo Gangster: Phần 2 - Gokusen: Season 2

Cô Giáo Gangster: Phần 2 - Gokusen: Season 2

Phimbonhat

Phimbonhat - Đăng ngày: 07-06-2012

Mục:
Nửa năm đã trôi qua và trường Shirokin bị đóng cửa. Yamaguchi Kumiko chuyển sang làm một công việc không phù hợp với mình : giáo viên mầm non. Với một số lầm lẫn của số phận, cô trở thành giáo viên của học viện Kurogin.
Xem chi tiết