Sorry, this video is not available in your country.

Con Tàu Ma - Ghost Ship

phim-nuoc-ngoai

phim-nuoc-ngoai - Đăng ngày: 02-08-2012

Mục:
Một nhóm các nhà nghiên cứu phát hiện ra con tàu đã mật tích 40 năm trước. Khi họ bước lên tàu, một loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra vén lên bức màn bí mật về một vụ thảm sát ghê rợn
Xem chi tiết