SỐ TẬP

Võ Đang Thất Bảo Wu Dang

Hậu duệ của một gia tộc võ học và hai cha nhà thám hiểm người Mỹ tham gia cuộc đấu võ để giành lấy bảo vật lâu đời đang cất giấu trên núi Võ Đang. Đương đầu với họ là đệ tử của môn phái Võ Đang - Thủy Hợp Nhất.

Bình luận (4)