Đăng nhập để xem nội dung này!

Đát Kỷ Trụ Vương - Gods Of Honour

fan_btq

fan_btq - Đăng ngày: 29-09-2011

Mục:
Tuy được sinh ra trong gia đình danh tướng Lý Tịnh, nhưng Na Tra lại luôn luôn mâu thuẫn với cha mình. Trong triều, Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc, bỏ bê việc nước, khiến đất nước ngày càng suy yếu, Na Tra quyết ra tay dẹp loạn, ngờ đâu họ lại trúng kế của Đát Kỷ khiến hai cha con Na Tra - Lý Tịnh lâm vào cảnh phụ tử tương tàn...
Xem chi tiết

Bình luận (128)


Xem thêm bình luận