Sorry, this video is not available in your country.

Đôrêmon: Đêm Trước Ngày Cưới Của Nobita - Nobita's The Night Before A Wedding

Đôrêmon: Đêm Trước Ngày Cưới Của Nobita - Nobita's The Night Before A Wedding

o0o_ntu_o0o

o0o_ntu_o0o - Đăng ngày: 27-06-2008

Mục:
Giới thiệu: Nôbita và Đôrêmon du hành đến tương lai để tìm hiểu Xuka có phải là vợ của Nôbita sau này hay không. Khi đến được tương lai, đôi bạn mới phát hiện ra đó không phải là ngày cưới mà là ngày trước ngày cưới của Nôbita và Xuka. Tại đó, đôi bạn cùng nhau theo dõi hành trình của Nôbita-người-lớn tìm cách trả lại chú mèo bị lạc.
Xem chi tiết
test 2