SỐ TẬP

Đẹp Từng Centimet Đẹp Từng Centimet

Ngô Đồng là hoa khôi cấp hội chợ,nhưng nuôi mộng trở thành diễn viên nổi tiếng. Cuộc đời không phụ bạc một người đẹp như nàng khi Ngô Đồng từng tham gia khoảng 60 bộ phim lớn nhỏ. Nhưng tất cả chỉ là vai quần chúng, hoặc cùng lắm được nói dăm ba lời thoại

Bình luận (7)