Sorry, this video is not available in your country.

Đi Tìm Voi Quý - The Protector

Đi Tìm Voi Quý - The Protector

phim-nuoc-ngoai

phim-nuoc-ngoai - Đăng ngày: 06-06-2013

Mục:
Gia đình Kham coi voi như những thành viên trong nhà. Bọn trộm bắt mất con voi già và chú voi Kern rồi tẩu thoát tới Sydney. Kham lần theo dấu bọn trộm thì đụng độ tổ chức tội phạm do Madame Rose cầm đầu. Để cứu được voi Kern, Kham phải hạ gục được hai gã tay chân của Madame Rose.
Xem chi tiết

Bình luận (63)

Xem thêm bình luận