Sorry, this video is not available in your country.

Super Sentai 33: Shinkenger - Samurai Sentai Shinkenger

Super Sentai 33: Shinkenger - Samurai Sentai Shinkenger

Phimbonhat

Phimbonhat - Đăng ngày: 06-03-2010

Mục:
Gedoshu, thế lực của những sinh vật sống tại dòng sông Sanzu, âm mưu xâm chiếm thế giới loài người. Mười tám thế hệ trước, chúng đã bị các Shinkenger đầu tiên đánh bại. Ngày nay, bọn cầm đầu đã sống lại và đang từng bước thực hiện mưu đồ của mình một lần nữa...
Xem chi tiết