Sorry, this video is not available in your country.

Giải Cứu Binh Nhì Ryan - Saving Private Ryan

chiendu

chiendu - Đăng ngày: 15-03-2012

Mục:
Khi ba người anh em của binh nhì Ryan lần lượt hy sinh trong khi tham chiến ở các trận địa khác nhau, đại tướng quân đội Hoa Kỳ quyết cứu lấy người con trai duy nhất còn sống đang ở Normandy. Một đội quân 8 người được giao nhiệm vụ khó khăn này.
Xem chi tiết