SỐ TẬP

Giày Thủy Tinh Glass Slipper

Tae-hee và Yoon-hee là hai chị em ruột, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Số phận nghiệt ngã đã khiến hai chị em vô tình lạc mất nhau. Khi lớn lên, trải qua nhiều khó khăn họ mới tìm lại được nhau nhưng oái oăm thay, cả hai chị em đều yêu cùng một người.

Bình luận (40)