Sorry, this video is not available in your country.

Hắc Đường Quần Hiệp Truyện - The Legend Of Brown Sugar Chivalries

phimbotrungquoc

phimbotrungquoc - Đăng ngày: 14-12-2008

Mục:
"Hắc đường quần hiệp tuyện" là một series phim thần tượng được xây dựng từ sự kết hợp giữa các yếu tố của phim Hỏa sơn cao hiệu - Hàn Quốc, cảm hứng từ phim Harry Porter từ Anh Quốc và đoàn quay phim Long Hổ Môn của Hong Kong...
Xem chi tiết

Bình luận (3)