SỐ TẬP

Hắc Đường Quần Hiệp Truyện The Legend Of Brown Sugar Chivalries

"Hắc đường quần hiệp tuyện" là một series phim thần tượng được xây dựng từ sự kết hợp giữa các yếu tố của phim Hỏa sơn cao hiệu - Hàn Quốc, cảm hứng từ phim Harry Porter từ Anh Quốc và đoàn quay phim Long Hổ Môn của Hong Kong...

Bình luận (20)