Sorry, this video is not available in your country.

Hãy Hái Sao Cho Em - Stars Falling From The Sky

filmonline

filmonline - Đăng ngày: 28-03-2010

Mục:
Bộ phim là câu chuyện tình yêu của hai đồng nghiệp trong một công ty bảo hiểm. Kim Jung Hoon trong vai 1 luật sư thông minh trong một công ty luật. Vì anh mang nỗi đau bị mẹ vứt bỏ ngay khi sinh ra, nên anh rất khó mở lòng với người khác...
Xem chi tiết