Sorry, this video is not available in your country.

Hiệp Cốt Đơn Tâm - The Patriotic Knights

Hiệp Cốt Đơn Tâm - The Patriotic Knights

phimbotrungquoc

phimbotrungquoc - Đăng ngày: 13-02-2009

Mục:
"Hiệp Cốt Đan Tâm" viết tiếp câu chuyện "Vân Hải Ngọc Cung Duyên". Con trai của Kim Thế Di là Kim Trục Lưu dũng cảm cùng với nhân sĩ chính nghĩa chống lại thế lực hắc ám của triều đình và võ lâm bại loại, hóa giải phân tranh trên giang hồ.
Xem chi tiết