SỐ TẬP

Hiệp Cốt Đơn Tâm The Patriotic Knights

"Hiệp Cốt Đan Tâm" viết tiếp câu chuyện "Vân Hải Ngọc Cung Duyên". Con trai của Kim Thế Di là Kim Trục Lưu dũng cảm cùng với nhân sĩ chính nghĩa chống lại thế lực hắc ám của triều đình và võ lâm bại loại, hóa giải phân tranh trên giang hồ.

Bình luận (23)