Sorry, this video is not available in your country.

Hướng Nghiệp - Hướng Nghiệp

fan_pth

fan_pth - Đăng ngày: 04-06-2009

Mục:
Diễn viên: Huệ Minh, Kinh Quốc, Khương Thịnh, Tiết Cương, Lê Khánh, Trí Quang, Như Phúc, Kim Tiểu Long iới thiệu: Chuyện về một lứa sinh viên thành phố vừa tốt nghiệp đại học, bước chân vào lập nghiệp. Khởi đầu, mỗi người đều có những thuận lợi, khó khăn khác nhau về hoàn cảnh riêng tư, gia đình, tình cảm… Nếu chỉ đơn thuần kiếm sống hoặc làm công ăn lương, đời sống của họ cũng đơn...
Xem chi tiết