Sorry, this video is not available in your country.

Kamen Rider 16: Kabuto - Masked Rider Kabuto

fan_pth

fan_pth - Đăng ngày: 06-01-2008

Mục:
Năm 19xx, 1 viên thiên thạch đã rơi xuống Nhật Bản và mang theo 1 mầm mống quái vật được gọi là Worms. Các Worms có khả năng giả dạng thành người mình giết và có tất cả khả năng của người mà mình đang giả dạng. Một tổ chức với tên gọi ZECT được thành lập để chống lại Worms...
Xem chi tiết