Kamen Rider 16: Kabuto Masked Rider Kabuto

Năm 19xx, 1 viên thiên thạch đã rơi xuống Nhật Bản và mang theo 1 mầm mống quái vật được gọi là Worms. Các Worms có khả năng giả dạng thành người mình giết và có tất cả khả năng của người mà mình đang giả dạng. Một tổ chức với tên gọi ZECT được thành lập để chống lại Worms...

Bình luận (99)