Sorry, this video is not available in your country.

Kamen Rider 18: Kiva - Masked Rider Kiva

Kamen Rider 18: Kiva - Masked Rider Kiva

Phimbonhat

Phimbonhat - Đăng ngày: 02-02-2008

Mục:
Một truyền thuyết nói về loài Vampire có trong truyền thuyết vùng Tây - Âu, loài mà được coi là dòng máu quí tộc và cũng là loài làm cho con người khiếp sợ bởi vì không ai tìm ra cách để hạ được loài này, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là khi bị cắn trở thành Vampire....
Xem chi tiết