Sorry, this video is not available in your country.

Kamen Rider 19: Decade - Masked Rider Decade

Phimbonhat

Phimbonhat - Đăng ngày: 24-02-2009

Mục:
Thế giới này, cùng 9 thế giới khác đang bắt đầu sụp đổ. 10 thế giới dần dần kết hợp với nhau làm 1, lúc đó, tất cả sẽ bị huỷ diệt. Không phải quá khứ, không phải tương lai mà nó đang diễn ra từng giờ, từng phút ở hiện tại. Chỉ có 1 cách để ngăn chặn chuyện này...
Xem chi tiết