Sorry, this video is not available in your country.

Kế Hoạch B - The Fugitive: Plan B

Kế Hoạch B - The Fugitive: Plan B

kr_film

kr_film - Đăng ngày: 17-02-2011

Mục:
Trong suốt thời kì chiến tranh Hàn Quốc, một số lượng tiền khổng lồ đã biến mất. Bây giờ, 60 năm sau, số tiền đó tại xuất hiện, dẫn đến cuộc truy tìm trên toàn thế giới...
Xem chi tiết