Sorry, this video is not available in your country.

Kỵ Sĩ Rồng - Kamen Rider: Dragon Knight

americano

americano - Đăng ngày: 29-09-2009

Mục:
Câu chuyện xoay quanh về cuộc chiến ở các tấm gương, về các Rider, về các monster... Một thế giới song song được tạo ra, đối xứng với thế giới thiện thực, tất cả đều do một tay Xaviax tạo dựng, nhằm múc đích thống trị toàn thế giới và thỏa mãn tội ác của hắn...
Xem chi tiết