Sorry, this video is not available in your country.

Ma Cây - The Evil Dead

Ma Cây - The Evil Dead

phim_my

phim_my - Đăng ngày: 18-06-2013

Mục:
5 người bạn quyết định đi nghỉ tại một cabin trong rừng. Họ đã khám phá ra “The Book of the Dead" và một cuộn băng ghi âm thuộc về một vị giáo sư, người chủ cũ của cabin này.Một trong số họ đã bật lại cuốn băng, thật ra đã được vị giáo sư dịch từ tiếng Necronomicon trong quyển sách sang ngôn ngữ Candarian. Họ đâu biết rằng họ đã thả những thế lực ma quái từ rừng rậm ra ngoài.
Xem chi tiết

Bình luận (21)

Xem thêm bình luận