SỐ TẬP

Mùa Hè Sôi Động Mùa Hè Sôi Động

phim được bắt đầu từ khi cả 6 thiếu niên với những hoàn cảnh và tính cách khác nhau được thưởng một chuyến dã ngoại khám phá - tự lập trong 10 ngày....

Bình luận (30)