Sorry, this video is not available in your country.

Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú - Naruto Shippuuden

Naruto: Sức Mạnh Vĩ Thú - Naruto Shippuuden

fan_pth

fan_pth - Đăng ngày: 22-10-2012

Mục:
Sau khi huấn luyện 2 năm rưỡi với Jiraiya, Naruto trở về làng Lá, đoàn tụ với những người bạn cậu đã chia tay, và lập lại Nhóm 7, giờ được gọi là Nhóm Kakashi, với Sai thế chỗ Sasuke. Trong khi đó tổ chức thần bí Akatsuki liên tiếp bắt giữ các Jinchuuriki để chiếm lấy sức mạnh của vĩ thú
Xem chi tiết