SỐ TẬP

Ngày Xửa Ngày Xưa: Phần 1 Once Upon A Time: Season 1

Có một khu rừng ma thuật, với tất cả các nhân vật cổ tích mà ta từng biết. Một ngày ta thấy chính mình bị mắc kẹt trong đó, nơi mà "hạnh phúc mãi mãi" đều bị đánh cắp...

Bình luận (22)