Sorry, this video is not available in your country.

Nữ Vương Học Đường: Phần 2 - Majisuka Gakuen: Season 2

Nữ Vương Học Đường: Phần 2 - Majisuka Gakuen: Season 2

Phimbonhat

Phimbonhat - Đăng ngày: 14-06-2012

Mục:
Phần 2 tiếp tục với những cuộc chiến tranh giành quyền lực tuyệt đối tại Học viện Majisuka. Vô tình bị cuốn vào những trận ẩu đả vô nghĩa nhưng dần dần, Maeda nhận ra có những thứ đáng để mình phải hy sinh và bảo vệ...
Xem chi tiết