Sorry, this video is not available in your country.

Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ - Wind And Cloud: Season 1

Phong Vân: Hùng Bá Thiên Hạ - Wind And Cloud: Season 1

phimbotrungquoc

phimbotrungquoc - Đăng ngày: 08-08-2012

Mục:
Hùng Bá - bang chủ Thiên hạ Hội vì muốn trở thành vô địch thiên hạ, đã tận diệt Hoắc gia, thu nhận Hoắc Kinh Giác - sau đổi tên là Bộ Kinh Vân làm đệ tử. Hậu duệ Nhiếp gia - Nhiếp Phong cũng bị bắt ép làm người Thiên Hạ Hội. Nhiều năm sau, Hùng Bá lại muốn tận diệt Phong - Vân khi lời tiên tri thay đổi
Xem chi tiết