Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét - Power Rangers: Dino Thunder

Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét - Power Rangers: Dino Thunder

americano

americano - Đăng ngày: 28-02-2008

Mục:
Mesogog - 1 dinosauric xấu xa đang có âm mưu muốn biến trái đất trở lại thời tiền sử.Tomy siêu nhân của các phần trước đã tập họp 3 người bạn trẻ, họ đã trỡ thành siêu nhân nhờ vào sức mạnh của khủng long để bảo vệ trái đất...
Xem chi tiết