SỐ TẬP

Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét Power Rangers: Dino Thunder

Mesogog - 1 dinosauric xấu xa đang có âm mưu muốn biến trái đất trở lại thời tiền sử.Tomy siêu nhân của các phần trước đã tập họp 3 người bạn trẻ, họ đã trỡ thành siêu nhân nhờ vào sức mạnh của khủng long để bảo vệ trái đất...

Bình luận (34)