Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét - Power Rangers: Dino Thunder

americano

americano - Đăng ngày: 28-02-2008

Mục:
Mesogog - 1 dinosauric xấu xa đang có âm mưu muốn biến trái đất trở lại thời tiền sử.Tomy siêu nhân của các phần trước đã tập họp 3 người bạn trẻ, họ đã trỡ thành siêu nhân nhờ vào sức mạnh của khủng long để bảo vệ trái đất...
Xem chi tiết

Bình luận (111)

Xem thêm bình luận