Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Thiên Hà - Power Rangers: Lost Galaxy

Siêu Nhân Thiên Hà - Power Rangers: Lost Galaxy

americano

americano - Đăng ngày: 16-04-2008

Mục:
Thời xa xưa có 1 truyền thuyết nói rằng 5 thanh kiếm tinh thể bức xạ được phong ấn dưới tảng đá sẽ lựa chọn 5 chiến binh để cùng họ đấu tranh chống lại các quái vật ngoài vũ trụ và bảo vệ sự bình yên cho trái đất và cả ngân hà...
Xem chi tiết