SỐ TẬP

Siêu Nhân Xe Đua Power Rangers: Racing Performance Machines

Trong tương lai, tất cả phương tiện liên lạc của thế giới đều bị Venjix-1 hệ thống máy tính cao cấp kiểm soát. Nó thao túng quân đội, lực lượng vũ trang và âm thầm chế tạo ra 1 đạo quân để xâm chiếm địa cầu. Những người sống sót đều phải đến tạm trú ở thành phố Conrinth...

Bình luận (33)