Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Xe Đua - Power Rangers: Racing Performance Machines

americano

americano - Đăng ngày: 08-03-2009

Mục:
Trong tương lai, tất cả phương tiện liên lạc của thế giới đều bị Venjix-1 hệ thống máy tính cao cấp kiểm soát. Nó thao túng quân đội, lực lượng vũ trang và âm thầm chế tạo ra 1 đạo quân để xâm chiếm địa cầu. Những người sống sót đều phải đến tạm trú ở thành phố Conrinth...
Xem chi tiết