SỐ TẬP

Siêu Nhân Kỵ Mã Power Rangers: Mystic Force

Đội quân bóng tối với sức mạnh thần vũ đã đánh lùi đội quân ánh sáng. Lúc này đội quân ánh sáng triệu tập 5 chiến binh, họ là những pháp sư mạnh mẽ sử dụng thuật phong ấn...

Bình luận (33)