Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Ô Tô - Power Rangers: Turbo

Siêu Nhân Ô Tô - Power Rangers: Turbo

americano

americano - Đăng ngày: 11-02-2008

Mục:
Khi Divatox đe dọa đến sự an toàn của Trái đất, các siêu nhân với sức mạnh từ những chiếc xe hơi đã trở thành các siêu nhân ô tô để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Trong cuộc chiến đầy gian nan này, họ đã nhận được sự giúp đỡ của siêu nhân robot Senturion xanh và siêu nhân Phantom đầy bí ẩn…
Xem chi tiết