SỐ TẬP

Sức Ép Tông Đường Sức Ép Tông Đường

Một câu chuyện thú vị về những điều tưởng là “nhỏ” nhưng lại “to” trong mỗi gia đình Việt, và có những thứ tưởng chừng là “to” hóa ra lại “nhỏ” khi vợ chồng biết chia sẻ cho nhau.

Bình luận (18)