SỐ TẬP

Dữ Địch Song Hành Last One Standing

Hy, một viên cảnh sát với tương lai phơi phới, trong lúc nóng giận đã tìm đến người cha kế của mình, và có một cuộc xô xát với ông. Cảnh sát tìm đến Hy bởi Hy đã bị người em họ tên Ngôn đưa lời khai giả, phải chịu án 13 năm tù. 10 năm ở tù, Hy chỉ có một mục tiêu duy nhất là sau khi ra tù sẽ tìm Ngôn trả thù...

Bình luận (22)