Tân Thủy Hử All Men Are Brother

Câu chuyện hùng tráng về 108 vị anh hùng Lương Sơn tiêu dao tự tại, có tình có nghĩa một lần nữa được Đài truyền hình Bắc Kinh đưa lên màn ảnh...

Bình luận (86)