Sorry, this video is not available in your country.

Tay Súng Cuối Cùng - Last Man Standing

hollywood_girl

hollywood_girl - Đăng ngày: 28-03-2012

Mục:
John Smith là tay súng man rợ. Anh ta ko từ bất cứ thủ đoạn nào để dành chiến thắng. Sau 1 chiến tích lừng lẫy ở vùng Jericho - Miền viễn tây, John được 2 băng nhóm khét tiếng ở Ý & Ai Len thuê trừ diệt nhau. Và John, trong lúc làm việc cho cả 2 băng nhóm
Xem chi tiết