Sorry, this video is not available in your country.

Thiên Sứ Bắt Ma 2 - Mr. Vampire 2

filmonline

filmonline - Đăng ngày: 18-10-2008

Mục:
Giới thiệu: Kwok trong một lần tìm kiếm những món đồ cổ đã lạc vào một ngôi mộ cổ và tìm thấy 3 xác ướp ma cà rồng đã bị ếm bùa. Kwok quyết định đem con ma cà rồng con về thành phố nhưng vô tình đã làm miếng giấy bùa rớt khỏi 2 con ma kia, 2 con ma này tấn công vào thành phố hòng tìm lại được con ma cà rồng nhỏ kia.
Xem chi tiết