Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Phần 3 The Legend of Sword and Fairy III

Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm phần 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời , Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian...

Bình luận (74)