SỐ TẬP

Tứ Đại Tài Tử The Legendary Four Aces

Tags: Tứ, đại, tài, tử, 2000, tập, 01
Giang Nam đệ nhất tài tử Đường Bá Hổ trong một lần tình cờ gặp gỡ đã đem lòng yêu mến Thu Hương - A Hoàn của phủ Thái Sư. Chàng tài tử quyết tâm theo đuổi Thu Hương, xin vào Thái Sư phủ làm nô tài hòng gần gũi người đẹp...

Bình luận (52)