Sorry, this video is not available in your country.

Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm

Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm

phim-viet-nam

phim-viet-nam - Đăng ngày: 08-10-2015

Mục:
Sau khi chồng tập kết ra Bắc, chị Dịu ở lại bờ Nam của song Bến Hải. Tên sĩ quan ngụy tên là Trần Sùng đã trở về làng càn quét dân chúng, chống phá cách mạnh. Vì không chịu khuất phục trước quân giặc mà bác Thuận, Bí thư chi bộ, bị địch giết hại. Chị Dịu thay bác làm Bí thư tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh…
Xem chi tiết

Bình luận (2)