SỐ TẬP

Go-onger Vs Gekiranger Go Onger Vs Gekiranger

Bộ ba Geki ra mặt trong trận này. Hai đội biệt động vô tình chạm trán ở khoảng không. Xuất hiện 1 tên kỹ sư với những ý tưởng điên rồ! Thêm 3 bộ trưởng của Gaiark! Chúng có âm mưu gì? Một loại KEN mới xuất hiện? Go-onger phải làm gì để sở hữu được nó?

Bình luận (3)