Sorry, this video is not available in your country.

Go-onger Vs Gekiranger - Go Onger Vs Gekiranger

haccuongdialong91

haccuongdialong91 - Đăng ngày: 22-07-2009

Mục:
Bộ ba Geki ra mặt trong trận này. Hai đội biệt động vô tình chạm trán ở khoảng không. Xuất hiện 1 tên kỹ sư với những ý tưởng điên rồ! Thêm 3 bộ trưởng của Gaiark! Chúng có âm mưu gì? Một loại KEN mới xuất hiện? Go-onger phải làm gì để sở hữu được nó?
Xem chi tiết