Sorry, this video is not available in your country.

Vua Tốc Độ 2 - Fast Track: No Limits

o0o_ntu_o0o

o0o_ntu_o0o - Đăng ngày: 25-06-2008

Mục:
Giới thiệu: 4 người bạn trẻ: Katie, Mike, Eric, và Nicole, gắn kết với nhau bằng niềm yêu thích tốc độ, nhưng tốc độ có cá giá của chính nó, không chỉ có thể dùng tiền mà đánh đổi được. Đôi khi phải trả giá bằng lương tâm của mình, hay bằng sự tự do của bản thân, hoặc có thể là chính những ước mơ của mình và nguy hiểm hơn là tính mạng của họ.
Xem chi tiết