Clip đã bị xóa!

siêu nhân khủng long sấm sét tập29

siêu nhân khủng long sấm sét tập29
americano

Ngày đăng 10-03-2008

Phần 12 của power rangers:Mesogog 1 dinosauric xấu xa đang có âm mưu muốn biến trái đất trở lại thời tiền sử.Tomy siêu nhân của các phần trước đã tập họp 3 người bạn trẻ,họ đã trỡ thành siêu nhân nhờ vào sức mạnh của khủng long để bảo vệ trái đất