SỐ TẬP

Siêu Nhân Mãnh Thú Power Rangers: Wild Force

Những người bạn trẻ được các linh thú lựa chọn để sử dụng sức mạnh chống lại thế lực hắc ám trả lại nền hòa bình cho nhân loại...

Bình luận (45)