Sorry, this video is not available in your country.

Siêu Nhân Rừng Xanh - Power Rangers: Jungle Fury

Siêu Nhân Rừng Xanh - Power Rangers: Jungle Fury

americano

americano - Đăng ngày: 26-02-2008

Mục:
Câu chuyện bắt đầu tại học viện Pai Zhuq . Theo và Lily là 2 trong số 6 học viên cao cấp nhất của học viên. Master Mao muốn chọn ra 3 trong số 6 học viên đó. Lily và Theo đã vựot qua thử thách cùng với một học viên tài năng khác là Jarrod...
Xem chi tiết